header banner
Default

Yurt dışından getirilen akıllı telefonlar için IMEI kayıt ücreti 20 bin TL


6 bin TL'yi aşan IMEI kayıt ücretinin 8 yıllık serüvenini geçtiğimiz Ocak ayında sizlere aktarmıştık. Ocak ayı ile birlikte bir önceki yıl 2 bin 732 TL olan IMEI kayıt ücreti, 6 bin TL'ye çıkmıştı. Aradan geçen 6 ayın ardından IMEI kayıt ücreti tekrar artırıldı.

2023 yurt dışı telefon kayıt ücreti

VIDEO: Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'ye çıktı
Habertürk TV

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bilgilere göre yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı 20 bin TL oldu. Kısacası 2023 yılına 6 bin TL olarak başlayan IMEI kayıt ücreti, yılı tamamlayamadan 20 bin TL'ye çıkmış oldu. Alınan kararın bugünden itibaren geçerli olacağını da ekleyelim.

Döviz kurlarındaki artış ve yüksek vergiler nedeniyle akıllı telefonlar ülkemizde oldukça yüksek fiyatlara satıldığını daha önce pek çok kez sizlere aktarmıştık. Akıllı telefon satın alırken yüksek vergilerden kaçınmanın en mantıklı yolu ise akıllı telefonların yurt dışından yolcu beraberinde getirilmesi.

Bu durumda da karşımıza IMEI kayıt ücreti çıkıyor. IMEI kayıt ücretinin 2015 yılında sadece 131 TL olduğunu da hatırlatalım. Yıllar içinde yükselişine devam eden IMEI kayıt ücreti, aradan geçen 8 yılın ardından 20 bin TL'ye kadar ulaştı.

Yurt dışından iPhone getirmenin bugünkü maliyeti

VIDEO: Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'ye çıktı
Habertürk TV

IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'ye çıkmış olsa da yurt dışından akıllı telefon getirmek hala çok mantıklı. Özellikle pahalı  modellerde yüksek bir fiyat farkı mevcut. Örnek vermek gerekirse 128 GB'lık iPhone 14 Pro modelinin ülkemizde satış fiyatı 61 bin 499 TL.

128 GB'lık iPhone 14 Pro modelinin ABD'deki fiyatı ise vergiler hariç 999 dolar. Güncel kurdan hesapladığımızda ise 999 dolar yaklaşık 26 bin TL yapıyor. 26 bin TL'ye 20 bin TL'lik IMEI kayıt ücretini eklediğimiz zaman ise toplam maliyet 46 bin TL'ye ulaşıyor. Kısacası aradaki fark 15 bin 500 TL seviyelerinde. Aradaki farkın 15 bin TL'den fazla olduğu düşünüldüğünde yurt dışından akıllı telefon getirmenin hala mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Sources


Article information

Author: Nathaniel Nguyen

Last Updated: 1699791004

Views: 911

Rating: 3.8 / 5 (99 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathaniel Nguyen

Birthday: 1945-01-17

Address: 9242 Alejandro Parkways Suite 005, North Danielport, OR 35210

Phone: +3715977444809498

Job: Pharmaceutical Sales Rep

Hobby: Rowing, Hiking, Magic Tricks, Aquarium Keeping, Fishing, Arduino, Web Development

Introduction: My name is Nathaniel Nguyen, I am a accessible, welcoming, bold, dedicated, unguarded, resolute, forthright person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.