header banner
Default

Borsa haram mı? Hisse senedi satın almak caiz mi? | Özgün Haberler


Borsa Haram mı

Pek çok vatandaş tarafından "Borsadan hisse almak haram mı?" sorusu merak ediliyor. Borsadan hisse almak isteyen yatırımcılar tarafından dini hükümler araştırılıyor. İşte Diyanetin açıklaması.

Pay (hisse) senedi, anonim şirketlerin mali varlıkları üzerinde mülkiyet hakkını temsil eden kıymetli evraktır. Bu senede sahip olan kimse, pay oranına göre şirketin kar ve zararına ortak olur.

Pay senedi almanın dini hükmü, bu senedin temsil ettiği şirketin faaliyet alanı ve finansal gelirleri ile bağlantılıdır. Buna göre faaliyet alanı ve finansal gelirleri İslam’a göre meşru olan şirketlerin pay senetleri alınıp satılabilir.

Ancak faaliyet alanı

faiz, kumar, içki, domuz ürünleri gibi dinen yasaklanan

işlemlerden oluşan ve/veya portföyünde tahvil, faizli devlet bonosu, vadeli mevduat vb. faizli finansal işlemlerden kaynaklı gayrimeşru kazançları olan şirketlerin pay/hisse senetlerini alıp satmak caiz değildir.

Söz konusu senetlerin dinen meşruluğunun araştırılıp ona göre hareket edilmesi, bu senetleri alıp satmak isteyen kişilerin sorumluluğundadır. Ayrıca borsada hile, dolandırıcılık vb. her türlü manipülatif davranış ve işlemden uzak durmak gerekir.

Şirketlerin esas sözleşmelerinin faaliyet konuları ve amaçlarının belirtildiği kısımlarda yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyet gösterebileceği alanlar, ortaklıklar ve faaliyetleri gereği yapabileceği iş ve işlemler belirtilmektedir. Bu kısımda yazılanların şirketin fiilen faaliyet göstermediği ancak gelecekte gösterebileceği faaliyetleri de içerdiği görülmektedir. Bu kısımda yazılanlara ilişkin olarak Standart madde 3.1.1’de “Ana sözleşmede, şirketin faizli işlemlerde bulunacağına ve içki, domuz, kumar gibi fıkhî açıdan haram kabul edilen mal veya hizmetlerin üretim veya ticaretinin yapılacağına dair bir madde yer almamalıdır.” hükmü bulunmaktadır.

KATILIM FİNANSI İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FALİYETLER NELERDİR?

VIDEO: Borsa Caiz mi? I İhsan ŞENOCAK
İhsan Şenocak

Bu kapsamda esas sözleşmede yer alan faaliyet alanları arasında;

  • • Alkollü içki üretim ve ticareti,

  • • Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti,

  • • Sağlığa zararlı tütün ürünlerinin üretim ve ticareti,

  • • Kumar ve kumar hükmündeki bahis, milli piyango, at yarışı gibi faaliyetler,

  • • Bar, club, disko, diskotek, gazino, gece kulübü işletme gibi İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence faaliyetleri,

  • • Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler,

  • • Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,

  • • İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler,

  • • Katılım esaslı olduğu açıkça belirtilmeyen, sigortacılık hariç tüm finans sektörü faaliyetleri (aracı kurum faaliyetleri, emeklilik şirketi faaliyetleri, faktoring ve finansal kiralama faaliyetleri, finansman şirketi faaliyetleri, mevduat ve yatırım bankacılığı faaliyetleri, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketi faaliyetleri, varlık yönetim şirketi faaliyetleri).

olması veya bu türden faaliyetleri yürüten şirketlere ortak olunabileceğine yönelik ibareler bulunması halinde şirket katılım finansı ilkelerine uygun olarak değerlendirilmez.

ALIM-SATIM YAPILMASI CAİZ OLAN ŞİRKETLER

VIDEO: Hisse senedi alım satımı caiz midir?
DiyanetTV

Borsa İstanbul'daki Katılım Endeksi kriterlerine uyan ve

30 Nisan 2023'e kadar alım-satım yapılması caiz şirketler

aşağıdadır.

resized_4c465-7448a659bist1

resized_1d23f-a85562b5bist2

resized_0ca6a-0d889888bist3

resized_d3aa9-1fce3f85bist4

#Borsa

#Pay senedi

#caiz

#Diyanet

#haram

#katılım finansı

#ilkeler

Sources


Article information

Author: Dustin Howard

Last Updated: 1699519803

Views: 732

Rating: 4.2 / 5 (61 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dustin Howard

Birthday: 1958-03-21

Address: USNS Allison, FPO AE 61813

Phone: +3765828707285579

Job: Biomedical Engineer

Hobby: Cross-Stitching, Chocolate Making, Baking, Calligraphy, Arduino, Playing Chess, Whiskey Distilling

Introduction: My name is Dustin Howard, I am a accessible, skilled, clever, variegated, vivid, Precious, bold person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.